Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Carpe Librum w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”